لطفا"برای دیدن آدرس و تلفن آموزشگاههای شهر کرمان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کارشناس موسسات کارآموزی در یکشنبه پانزدهم تیر 1393 و ساعت 11:42 |

+ نوشته شده توسط کارشناس موسسات کارآموزی در یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 و ساعت 10:22 |

+ نوشته شده توسط کارشناس موسسات کارآموزی در یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 و ساعت 9:54 |
مدیران محترم آموزشگاههای فناوری اطلاعات

بدین وسیله تاکید می گرددجهت دوره" icdl2" به هیچ عنوان تائیدیه آموزشی صادر نخواهد شدو در صورت مشاهده گواهی داخلی صادر شده توسط آموزشگاه ،شدیدا"برخورد خواهد شد و کارآموزان فقط باید از طریق آزمون های هماهنگ فنی حرفه ای گواهینامه دریافت کنند.

+ نوشته شده توسط کارشناس موسسات کارآموزی در یکشنبه پانزدهم تیر 1393 و ساعت 8:21 |
 

+ نوشته شده توسط کارشناس موسسات کارآموزی در سه شنبه دهم تیر 1393 و ساعت 12:27 |

باعنایت به ماده یک دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ،مجوز مشاغل خانگی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که امادگی اجرای طرح را به صورت پشتیبان  یا به طور مستقل را دارند اعطا می گردد. و موسسین آموزشگاههای فنی و حرفه ای ازاد نیز در صورت احراز شرایط پشتیبان براساس دستورالعمل و مستندات مربوطه بلا مانع می باشد.

+ نوشته شده توسط کارشناس موسسات کارآموزی در پنجشنبه پنجم تیر 1393 و ساعت 11:40 |
با عنایت به مصوبه مورخ 1393/03/24هیات نظارت مرکزی بدین وسیله سن موسس و مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای ازاد حداقل 25 سال تعیین و ابلاغ می گردد.

+ نوشته شده توسط کارشناس موسسات کارآموزی در پنجشنبه پنجم تیر 1393 و ساعت 11:30 |
قابل توجه مدیران محترم آموزشگاهها ی فناوری اطلاعات

نظر به بخشنامه رئیس جمهور محترم در خصوص تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری توسط بانک مرکزی لذا این بانک به منظور اجرای وظایف قانونی خود نمایندگانی ذارد که اطلاعات اقتصادی مورد نیازرا به طور مداوم جمع آوری و گزارش می نمایند باتوجه به مراتب فوق  نمایندگان این بانک  که دارای کارت شناسایی می باشند به آموزشگاهها مراجعه می کنند خواهشمند است با نمایندگان بانک همکاری نموده و اطلاعات درخواستی را در اختیار آنها قرار دهید

 

+ نوشته شده توسط کارشناس موسسات کارآموزی در شنبه دهم خرداد 1393 و ساعت 10:8 |

+ نوشته شده توسط کارشناس موسسات کارآموزی در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 9:4 |

+ نوشته شده توسط کارشناس موسسات کارآموزی در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 8:58 |